“1. Изключително коректни.
2. Точни и бързи.
3. Качествена работа.
4. Добра цена.
Препръчвам ги на всички и пак ще работим с тях.
Пиша оценката 6 месеца след работата им с цел да се видят евентуални течове, но такива няма.
Желая им много успехи.”